top of page

Reivindicar la ciclicitat

La falta de coneixement durant la nostra adolescència envers els nostres cossos menstruants, el subtil tabú social que hi ha al voltant de la regla i la resposta mèdica habitual de fàrmacs antinconceptius per estabilitzar-la (tot coses que ens han dificultat desenvolupar un amor genuí cap als nostres cossos  i estats), són les motivacions rere la creació del documental.

 

Volem reivindicar la ciclicitat com el moviment real i enriquidor que regeix les nostres vides davant una demanda de linealitat emocional i productivitat constant de part del sistema social i econòmic. 

bottom of page